Kangen Embah

SONTEN SAMPUN MAGHRIB
EMBAH DATENG KURSI, LENGGAH

JAWAH AGENG, MBAH NDUNGO
NGENDIKA MENAWI GUSTI ALLOH SAWEG BUNGAH

JAWAH AGENG, MBAH NDUNGO
NGENDIKO MENAWI GUSTI ALLOH SAWEG TRESNO

EMBAH SOYO SEPUH
REMONIPUN SAMPUN PETAK, MRIPATIPUN KATHAH ULUH
NGENDIKO MENAWI DUNYO SOYO SEPUH

EMBAH SOYO SEPUH
KULITIPUN SAMPUN KISUT, WOJONIPUN SAMPUN TELAS
NGENDIKO SAMI-SAMI KATHAH NGIBADAH

EMBAH SOYO SEPUH
MLAMPAHIPUN MBOTEN KEBAT, SAMPARANIPUN SAMPUN KESEL
NGENDIKO MENAWI KANGEN, AKEN NULIS LAYANG KANGEN

EMBAH SOYO SEPUH
DAHARIPUN MBOTEN KATHAH, PADARANIPUN ASRING GERAH SEWEKTU-WEKTU
NGENDIKA BUNGAH MENAWI KEPANGGIH PUTU

Iklan